Om Storydox

Storydox är ett samarbete mellan Fabula Storytelling och Produktionsbolaget Munck.

Producent för Storydox är Amanda Glans. Projektledare: Agnes Branting och Anna Iversen. Coacher: Mats Rehnman, Kersti Björkman, Göran Hemberg och Amanda Glans.

 

KONTAKt

info@storydox.se

Producent Amanda Glans                   +46737331806